live
station youtube FBlive
SUTStation TV YouTube Stream Facebook Live

20

 

20

17“สุรนารีเกมส์” ประสบความสำเร็จเกินคาด
เพราะวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งของ มทส.

17“สุรนารีเกมส์” ใช้ไอซีทีประมวลผลผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น สร้างมาตรฐานกีฬามหาวิทยาลัยเทียบระดับชาติ

2715 สัมภาษณ์กลุ่มนักกีฬาทำลายสถิติเดิมของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 1914 ชนิดกีฬาที่ทำลายสถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2213 กกมท. ชมเจ้าภาพจัดกีฬาสาธิตสุดประทับใจ ทั้งสถานที่และคนดู พร้อมดันเป็นกีฬามหาวิทยาลัย 2512 สสส. เผยกีฬามหาวิทยาลัยมีพัฒนาการสูงขึ้น ชวนเยาวชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ อบายมุข
  ข่าวทั้งหมด

  หนังสือพิมพ์รายวัน "สุรนารีเกมส์"
ฉบับที่  11 (วันที่   1 มี.ค. 2560)
ฉบับที่  10 (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
ฉบับที่   9 (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
ฉบับที่   8 (วันที่ 26 ก.พ. 2560)
ฉบับที่   7 (วันที่ 25 ก.พ. 2560)
ฉบับที่   6 (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
ฉบับที่   5 (วันที่ 23 ก.พ. 2560)
ฉบับที่   4 (วันที่ 22 ก.พ. 2560)
ฉบับที่   3 (วันที่ 21 ก.พ. 2560)
ฉบับที่   2 (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
ฉบับที่   1 (วันที่ 19 ก.พ. 2560)
 
 
 
 17 ตารางการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 17 ติดต่อ ผู้ประสานงานแต่ละชนิดกีฬา
13 อธิการบดี มทส.เยี่ยมศูนย์สื่อมวลชนและศูนย์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน 17 ระเบียบการแข่งขัน
13 ประมวลภาพการแข่งขัน สุรนารีเกมส์ 14 กำหนดการประชุมผู้จัดการทีมและสถานที่
17 ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 17 กำหนดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา
13 ประมวลภาพผู้สนับสนุนการแข่งขัน สุรนารีเกมส์ 17 กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน
13 เพลงสุรนารีเกมส์ 13ตารางเดินรถเมล์ไฟฟ้าในการแข่งขัน
   

 

ผู้สนับสนุน